03d 21 °C
У Пражского экономического университета появились проблемы с аккредитацией

У Пражского экономического университета появились проблемы с аккредитацией

Евгения Андреева 1444 0
Профильная комиссия предложила ограничить аккредитацию четырех магистерских специальностей Высшей школы экономики в Праге (VŠE), сообщил ČTK секретарь комиссии Иржи Смрчек.
У Пражского экономического университета появились проблемы с аккредитацией
Профильная комиссия предложила ограничить аккредитацию четырех магистерских специальностей Высшей школы экономики в Праге (VŠE), сообщил ČTK секретарь комиссии Иржи Смрчек. Если инициативу контролирующего органа поддержит министерство образования, то экономический факультет не сможет набрать на эти специальности новых студентов.
 
Пресс-секретарь вуза Юлия Данькова отказалась комментировать ситуацию, пояснив, что VŠE пока не получала от комиссии официального уведомления.
 
Аккредитация может быть ограничена у специальностей «экономический анализ», «экономическая политика», «региональные исследования» и «государственное управление». Аккредитационная комиссия после проверки в сентябре сочла недостаточным штат преподавателей для этих направлений. «Вместо исправления ситуации число персонала продолжило снижаться», — объяснил Смрчек решение комиссии.
 
Факультетом экономики, на который могут быть наложены ограничения, заведует скандально известный декан Мирослав Шевчик. В апреле он был уличен в злоупотреблении «мигалкой» на шоссе. Также он подвергался критике со стороны коллег и студентов, которые считали, что он избавляется от квалифицированных преподавателей. Шевчик критику отвергал. В марте он был переизбран деканом на очередной четырехлетний срок.

 
Sdělení Národohospodářské fakulty VŠE (NF VŠE) k vystoupení předsedkyně Akreditační komise ČR prof. Vladimíry Dvořákové v ČT24 dne 18. září 2014
 
1) K informacím, které dnes poskytla předsedkyně Akreditační komise ČR prof. Dvořáková v ČT 24 se vedení NF VŠE nemůže vyjadřovat, protože zatím neobdrželo žádné vyjádření Akreditační komise ČR. Vzhledem k tomu považuje vedení NF VŠE  dnešní mediální vystoupení a chování prof. Dvořákové za neseriozní a nepřijatelné.
 
2) Pokud by skutečně došlo k omezení akreditace oborů vyučovaných na NF VŠE, jednalo by se o naprosto absurdní rozhodnutí Akreditační komise ČR.
 
3) Podle kritérií požadovaných k akreditaci oborů vyučovaných na vysokých školách jsou v případě NF VŠE fakta následující:
 
- Kritérium: Přednášky má zajišťovat minimálně 60 % profesorů a docentů.

NF VŠE překračuje tuto hranici ve všech vyučovaných oborech.
 
- Kritérium: Vědecká a publikační činnost učitelů.
 
NF VŠE je podle počtu článků publikovaných v impaktovaných časopisech jak v poměru k úvazkům, tak v poměru k počtu zaměstnanců v posledních letech nejlepší z celé VŠE. Obdobně je tomu tak i v případě monografií. Např. v posledním roce publikovali její učitelé 32 impaktovaných článků a 7 monografií.
 
- Na NF VŠE působí celkem 94 učitelů, z nich je 12 profesorů a 20 docentů, což je 34 %. Navíc ze 41 odborných asistentů fakulty má 34 vědeckou hodnost CSc. nebo Ph.D, tedy 82 %. V těchto kritériích patří NF VŠE k nejlepším ekonomickým fakultám v celé ČR.
 
- NF VŠE se ve všech žebříčcích dlouhodobě umisťuje na 1. nebo 2. místě mezi ekonomickými fakultami v celé ČR. Příkladem mohou být každoroční hodnocení Hospodářských novin, která zahrnují mj. i pedagogickou, vědeckou a publikační činnost.

 
18. září 2014
 
Mgr. Ing. Daniel Váňa
 
Tiskový tajemník NF VŠE

источник
 
 
 
Рассказать всем:
Последние новости:


Мобильная версия