Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.

Концессионные виды деятельности в Чехии: Лицензирование

Партнер рубрики:

Концессионные виды деятельности в Чехии: Лицензирование

Что входит в концессионные виды деятельности (Živnosti koncesované)

 • Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) / Производство и обработка спирта, спиртных напитков и других алкогольных напитков (кроме пива, фруктовых вин, прочих вин, медовухи и фруктовых дистиллятов, произведенных в домашних условиях);
 • Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického / Производство и обработка синтетического спирта;
 • Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin / Исследование, разработка, производство, обезвреживание, покупка и продажа взрывчатых веществ;
 • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva / Разработка, производство, ремонт, транспортировка, покупка, продажа, прокат, уничтожение оружия и боеприпасов;
 • Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu / Покупка, продажа, разработка, производство, прокат, ремонт, хранение, транспортировка, складирование и уничтожение защитного материала;
 • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW / Производство теплоэнергии и ее распределение, не нуждающееся в лицензии (источник теплоэнергии мощностью свыше 50 кВт);
 • Silniční motorová doprava / Дорожное движение;
 • Vnitrozemská vodní doprava / Водный транспорт;
 • Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin / Контрольное тестирование механических устройств для охраны растений;
 • Provádění pyrotechnického průzkumu / Проведение пиротехнического тестирования;
 • Provádění veřejných dražeb / Проведение публичных аукционов;
 • Provozování cestovní kanceláře / Содержание туристического агентства;
 • Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů / Служба по охране имущества и отдельных лиц, услуги частного детектива;
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob / Предоставление технических услуг для охраны людей и имущества;
 • Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní / Содержание тира и обучение стрельбе из оружия;
 • Provádění trhacích a ohňostrojných prací / Осуществление взрывных и пиротехнических работ;
 • Provozování pohřební služby / Содержание похоронного бюро;
 • Provádění balzamace a konzervace / Проведение бальзамирования и консервации;
 • Provozování krematoria / Содержание крематория;
 • Консультации, связанные с вышеперечисленными областями деятельности.

Смотрите также перечни видов деятельности других категорий:Последние новости:


популярное