Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.

Квалификационные виды деятельности в Чехии: Лицензирование

Партнер рубрики:
15:18
6263
Перечень видов деятельности "Квалификационные виды деятельности". Лицензирование бизнеса в Чехии.

Квалификационные виды деятельности в Чехии: Лицензирование

Что входит в виды деятельности, для ведения которых необходима квалификация (Živnosti vázané)

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky / Диагностика, тестирование и консультирование в области охраны растений, уход за растениями и растительными продуктами, борьба с вредными организмами в почве, предоставление веществ для ее охраны, охраны растений (биоцидные вещества);
 • Geologické práce / Геологические работы;
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků / Работа с табаком, производство табачных изделий;
 • Výroba a zpracování paliv a maziv / Производство и обработка топлива и смазочных материалов;
 • Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické / Производство небезопасных химических веществ и препаратов, продажа химических веществ и препаратов, классифицированных как вещества с высокой токсичностью;
 • Oční optika / Салон оптики;
 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady / Бизнес в области небезопасных отходов;
 • Projektová činnost ve výstavbě / Проектировочная деятельность в области строительства;
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování / Строительная деятельность, работа по ее корректировки и ликвидации;
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi / Покупка и продажа памятников культуры или предметов, имеющих культурную ценность;
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy / Торговля с животными, предназначенными для разведения;
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence / Бухгалтерская деятельность, управление бухгалтерией и ведение налогового учета;
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách / Осуществление добровольных аукционов движимого имущества в соответствии с законом о публичных аукционах;
 • Oceňování majetku / Деятельность в области оценки имущества;
 • Výkon zeměměřických činností / Проведение землемерной деятельности;
 • Zpracování návrhu katalogizačních dat / Работа в области каталогизации, обработка данных;
 • Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií / Измерение загрязняющих веществ, проверка количества выбросов парниковых газов;
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu / Контроль, осмотр и тестирование технического оборудования;
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi / Реставрация художественных произведений, которые не являются памятниками культуры или их частью, и которые находятся в музейных фондах и галереях, а также реставрация предметов культурной ценности;
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace  / Специальная дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 • Průvodcovská činnost horská / Работа экскурсоводом в горной местности;
 • Vodní záchranářská služba / Водно-спасательная деятельность;
 • Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany / Технико-организационная деятельность в области пожарной безопасности;
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Предоставление услуг в области безопасности и охраны здоровья на производстве;
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti / Предоставление услуг по физподготовке и спортивной подготовке;
 • Provozování autoškoly / Содержание автошколы;
 • Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace / Организация курсов для ознакомления с дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией, и их правильного применения;
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu / Уход за ребенком в возрасте до трех лет в дневном режиме;
 • Psychologické poradenství a diagnostika / Психологические консультации и диагностика;
 • Drezúra zvířat / Дрессировка животных;
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže / Деятельность, при которой нарушается целостность человеческой кожи;
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby / Массажные и реабилитационные услуги, а также услуги по оздоровлению;
 • Provozování solárií / Содержание соляриев;
Смотрите также перечни видов деятельности других категорий:


Последние новости:


популярное