Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
01n -5 °C
Ондржей Кобза: «Я все это делаю просто „к вящей славе Божией”»

Ондржей Кобза: «Я все это делаю просто „к вящей славе Божией”»

Ирина 4513 0
Корреспондент 420on.cz встретилась с автором проектов «Пианино на улице» и «Шахматы на улице», а также хозяином кафе V Lese Ондржеем Кобзой и разузнал у него, как превратить политический хэппенинг в карнавал, что должен уметь каждый желающий открыть кафе и какому богу молиться.
Ондржей Кобза: «Я все это делаю просто „к вящей славе Божией”»

— Ондржей, почему Вы решили заниматься такими общественными проектами, как, например, «Пианино на улице» или «Шахматы»?

— Я решил этим заняться, так как мне всегда нравилось менять мир, в котором я живу. Речь не о местном самоуправлении и не о политике. Хотя в какой-то степени и об этом тоже. Там тоже есть свои возможности. Прежде всего, мне всегда нравились карнавалы: когда люди выходят на улицу, и эта улица вся вдруг оживает, а я там кого-то встречаю случайно.

 
   
 Ondřeji, jak jste se dostal k veřejným projektům, například Piana na ulici nebo Šachy?
 
 Dostal jsem se k tomu, protože mě celý život bavilo měnit prostředí, v němž žiji. Nejde mi o místní samosprávu ani politiku. Ano, do jisté míry také. Také jsou v tom jisté možnosti. Především jsem vždycky měl rád karnevaly: když lidé vyjdou na ulici a ta ulice se najednou otevře, a třeba tam náhodou někoho potkám.
 
 


 

 
 У Вас был какой-то опыт организации карнавалов до этого?
 
 Я всю жизнь организовывал различные политические хэппенинги. Мы боролись за определенный земельный план, чтобы построить еще один новый район. Если бы не было проекта с пианино, было бы что-то еще. Я не большой любитель пианино, но уже давно интересуюсь улицей. Поэтому я организовал проект «Пианино на улицах», потом были шахматы и множество других вещей.
 
   
 Už jste měl dříve nějaké zkušenosti s karnevaly?
 
— Celý svůj život jsem se věnoval různým politickým happeningům. Bojovali jsme za nějaký územní plán, abychom dostali další nové sídliště. Kdyby nepřišla Piana, přišlo by něco jiného. Nejsem žádný milovník pian, ale dlouhodobě se zajímám o ulici, proto přišla Piana, přišly šachy a přišla spousta dalších věci.
 
 

 
 
 Например? Какие у Вас планы?
 
 Я как раз работаю над «Стихоматом». Это что-то типа музыкального автомата ( jukebox – прим.ред.), который будет проигрывать стихи, написанные сорока чешскими поэтами, которые их и озвучили. То есть «Стихомат» может демонстрировать стихи различных поэтов в определенных местах. Достаточно лишь нажать кнопку и вместо музыки заиграет поэзия.
 
   
 Například? Jaké máte plány?
 
 Zrovna pracuji nad Poeziamatem. Je to takový jukebox, který bude reprodukovat básně, napsané čtyřiceti českými básníky, kteří je zahrají. Poeziamat umí přednášet básničky od různých básníků v ověřeném prostoru. Stačí, aby člověk zmáčknul knoflík, a místo hudby zazní poezie.
 
 фото: denik.cz
 

 
 Вы родом из Праги?
 
 Я из небольшого города, Усти-над-Орлици. Я его воспринимаю, скорее, как дом моих родителей, куда я часто езжу. Это больше не мой дом, хотя я этот город все еще люблю.
 
   
 Jste z Prahy?
 
 Jsem z menšího města, z Ústí nad Orlicí. Vnímám ho spíše jako dům, kde bydlí rodiče, kam jezdím. Již to nevnímám jako svůj domov, ale mám to tam rád.
 
 

 
 
 Вы учились в Карловом университете?
 
 Да, но я не закончил. Я изучал политологию и религиоведение.
 
   
 Studoval jste na Karlově Univerzitě?

 Ano, ale nedostudoval jsem. Studoval jsem politologii a teologii.
 
 


фото: denik.cz

 
 Ранее Вы рассказывали в интервью, что Вам никогда не хотелось заниматься политикой. Почему Вы тогда изучали политологию и занимались политическими хэппенингами?
 
 Мне нравится быть в политике где-то с краю. Меня не привлекает меня ни одна политическая партия. Мнение свое я высказываю лишь иногда. В такой роли я всегда могу высказываться лишь по поводу определенных событий.
 
   
 Dřív jste v rozhovoru prohlásil, že se Vám nikdy nechtělo do politiky. Proč jste potom studoval politologii a připravoval politické happeningy?
 
 Mnohem více mne baví být v té politice nepřímo. Neláká mne zapojit se nějaké politické strany. Svůj názor dám najevo jen někdy. V takovém převleku se mohu vždycky vyjádřit k nějaké kauze.
 
 

 
 
 Все, что Вы делаете, напоминает деятельность мэра Праги Томаша Гудечка и партию TOP 09. Вы с ними случайно не сотрудничаете?
 
 Я Томаша Гудечка знаю лично, он мне очень симпатичен, как и сама партия TOP9 и политическая коалиция, несмотря на то, что мы не сотрудничаем. Мне симпатичны разные партии и политики, например госпожа Чернохова из ODS.
 
   
 Všechno co děláte, velmi připomíná pražského primátora Tomáše Hudečka a stranu TOP 09. Nespolupracujete s nimi?
 
 Znám ho osobně, je mi sympatický, stejně jako celá strana TOP 09 a koalice také, i když spolu na žádných projektech nespolupracujeme. Jsou mi sympatické různé party a různí politici, například paní Černochová z ODS.
 
 
 


Cafe v Lese, фото: http://cafevlese.cz

 
 Как все начиналось с кафе? Первое было V Lese, правильно?
 
 Мне всю жизнь нравилось приглашать куда-то людей и организовывать различные мероприятия. Это у меня от природы. Я хозяин кафе, но это не означает, что я разбираюсь в гастрономии. Я понял, что самое важное – это пригласить куда-то людей и просто налить им пива. С этим я как-нибудь справлюсь.
 
   
 Jak jste začal s tou kavárnou? První kavárna byla V Lese, že jo?
 
 Celý svůj život mě bavilo zvát někam různé lidi a pořádat nějaké různé akce. Mám to v sobě. Jsem kavárník, ale to neznamená, že bych rozuměl gastronomii. Pochopil jsem, že nejdůležitější je pozvat lidi a natočit někomu pivo. To zvládnu.
 
 

 
 
 Можете дать совет молодым предпринимателям? Как собрать деньги на открытие кафе?
 
 Это очень сложно. У меня тоже не было денег, теперь я весь в долгах. Человек должен чувствовать, что принимать гостей – это его призвание. Если это ему нравится, а также есть интерес к культуре, то можно попробовать. Конечно же, никакого определенного рецепта не существует.

 
   
 Můžete nějak poradit mladým podnikatelům? Jak získat peníze na otevření kavárny?
 
 Je to velmi obtížné. Taky jsem neměl peníze,  teď jsem zadlužený. Člověk musí cítit, že hostit je to jeho povoláním. Pokud to člověka nějak baví a zajímá se o kulturu, může to zkusit. Samozřejmě na to  žádný recept není.
 
 
 


Ондржей Кобза, фото: denik.cz


 
 Я вижу, что у Вас на «макбуке» вместо яблока лик Иисуса. Почему?
 
 Я такой немного современный иезуит. Иезуитский орден ведь раньше называли «Обществом Иисуса». Иногда я думаю, что бы сейчас делал святой Франциск (Франциск Ассизский – прим. ред.) или святой Игнатий (Игнатий де Лойола – прим.ред.). Оба они были немного сумасшедшие. Игнатий вообще был привязан к кровати. Франциск же однажды подарил свою одежду бедняку и попрошайке, целовал его раны и потом начал жить совсем другой жизнью. Иногда я вспоминаю и их иезуитский девиз: ad maiorem dei gloriam («к вящей славе Божией»). Я все это делаю просто „к вящей славе Божией”. 
 
   
 Vidím, že na svém Macbooku máte místo jablka hlavu Ježíše. Proč? 
 
 Jsem trochu takový novodobý jezuita. Jezuitskému řádu se také říkalo Tovaryšstvo Ježíšovo. Občas se zamyslím, co by dnes udělal svatý František nebo svatý Ignác. Oba svatí byli tak trochu blázni. Ignác byl vůbec upoutaný na lůžko. Nebo svatý František jednou věnoval své oblečení chudákovi a žebrákovi, líbal mu rány a začal žít úplně jiný život. Tak občas si připomenu jeho jezuitské heslo: ad maiorem dei gloriam (k větší slávě boží). Dělám to všechno jednoduše pro větší slávu Boží.
 
 

 
 
 Вы зарабатываете, например, на проекте «Пианино на улицах»?
 
 Скорее, наоборот. Мне необходимо каким-то другим способом добыть деньги на развитие всех этих проектов. Люди мне пишут, они все в восторге. Хвалят.

 
   
 Přinesl Vám projekt Piana na ulici nějaké peníze?

 Spíše naopak. Potřebuji získat peníze na rozvoj dalších projektů. Lidé mi píší a všichni jsou nadšení. Chválí.
 
 

 
 
 Что все это дает людям?
 
 Например, когда человек придет на вокзал или идет в Праге по площади и видит пианино, то может сыграть что-то. У кого-то другого, кто идет на работу, это может вызвать улыбку. Люди потом чувствуют, что город принадлежит им. Они более активны. Играют на пианино и принимают более активное участие во всем, играют более активную роль. Это такой символ: горожане и их город. Когда человек гуляет с собакой в парке, это тоже очень хорошо, но это не символ города и его жителей.

 
   
 Co to přináší lidem?
 
 Například to, že když člověk přijde například na nádraží nebo v Praze na náměstí a uvidí tam piano, může si  na pianu zahrát. U někoho jiného, co zrovna jde do práce, to vykouzlí úsměv. Lidé pak cítí, že to město patři jim. Pak  jsou aktivnější. Hrají na piano a tím jsou aktivnější, jejich role ve veřejném prostoru je aktivnější. Je to takový symbol: obyvatelé a jejich město. Když je člověk se psem v parku, je to také hezké, to však není takový symbol města a jeho obyvatel.
 
 
 

 
 Вы умеете играть на пианино?
 
 Нет, на пианино не умею. Умею играть в шахматы.
 
   
 Hrajete na piano?
 
 Ne, na piano hrát neumím. Umím hrát šachy.
 
 
 

 
 Я бы хотела Вас поблагодарить и пожелать успеха. Среди русскоговорящих людей очень много Ваших фанатов!
 
 Рад это слышать. Русские мне тоже очень симпатичны, хотя я их лично никого и не знаю. Так как я не говорю по-русски. Конечно же, я всех их приглашаю и с удовольствием жду в кафе и в других местах.
 
   
 Chtěla bych Vám poděkovat a popřát úspěchů. Mezi rusky hovořícími lidmi je hodně Vašich fanoušků!

 Rád  to slyším. Rusové jsou mi také sympatičtí, i když osobně je moc neznám. Protože neumím rusky. Samozřejmě všichni jsou velmi vítáni v kavárně a jiných podnicích.
 
 
 
Рассказать всем:
Последние новости:


Мобильная версия